Posts

Showing posts from January, 2014

Kembali Pasrah

Lalu Melulu

Lawan, Kawan, Awan

Pukul Tiga ke Tiga

Persembahan dari Senyum

Pagi Setinggi Awan

Kamu Kalah Kawan

Kopi Toraja

Aku Mesra, Bukan Hujan

Aku Cintamu Aku!!!

Dekat Pukul 3

Mungkin Ini Kalau

Apapun Teman Cinta

Kuberi Air Segar, Kutanam dan Selamanya Cinta

Di Antara Kemelut

Kita Pernah Mesra

Pencari Korek Api

Senin Diharap

Sekelibat Linimasa Pasangan

Sebuah Wajar

Iringan Musnah

Seakan Sepi

Mengaduk Kopi yang Sama

Hidup Sesungguhnya Jalan untuk Pulang

Jum'at 3 Januari

Jumlah 7