Linimasa

Saturday, March 26, 2016

Janji Membusuk

Kini tidak ada siapa. Tidak ada yang menguatkan kecuali diriku sendiri. Keputusanku dibiarkan membulat, tanpa perlawanan. Ini membuktikan kau yang terhebat. Kau memang berani. Pada akhirnya aku dibiarkan PERGI dan ditinggalkan. Semoga kau benar-benar bahagia. 

No comments: