Linimasa

Thursday, February 25, 2016

Sinyal Biru

Ketika aku berendam di kolam penderitaan. Hidup.. hiduplah! Dan ketika aku merasa bahagia. Mati.. Matilah!

Aku hanya sementara..

No comments: