Diam Semoga

Percuma mencurahkan isi hati kepada yang berbahagia. Sudah berbeda waktu dan status. Ketika nanti aku dibutuhkan baru terasa perbincangan lama. Semoga aku sanggup melawan hati.

Comments

Popular Posts