Linimasa

Sunday, January 17, 2016

Diam Semoga

Percuma mencurahkan isi hati kepada yang berbahagia. Sudah berbeda waktu dan status. Ketika nanti aku dibutuhkan baru terasa perbincangan lama. Semoga aku sanggup melawan hati.

No comments: