Linimasa

Friday, October 23, 2015

Kami di Bumi

Setiap nafas akan mendapatkan kehidupan dan kematiannya masing-masing. Bumi yang tua menanti sisa nafas terakhir dengan membiarkan hujan tertahan. Salah kami di bumi. Maafkan kami di bumi. 

No comments: