Linimasa

Monday, June 29, 2015

Sahur dengan Hati

Akhirnya, aku jadi penonton.
Penonton... 


No comments: