Linimasa

Monday, January 12, 2015

Lilin Imajinasi

Lilin tidak menyala sendiri, lilin butuh dinyalakan. Apinya yang kuning menyala dengan tenang. Seakan menatapku tajam. Lilin tidak jahat, lilin menemani ruang gelap. Manusia selalu punya ide dalam dosanya. Lilin mati jika dimatikan. Jangan relakan imajinasimu terbiar.

No comments: