Linimasa

Friday, January 16, 2015

12.20

Hidup ini adakala berat.
Sabar melawan takut.
Terapit dusta dan doa.
Aku tak ingin terjaga lama.

No comments: