Linimasa

Monday, December 1, 2014

MEMBACA!

Takdir tak pernah tidur. Rencana yang berhasil patut disyukuri. Bangunlah dengan cita-cita. Kekasih tak boleh menangis lama. Selembar kertas adalah masa lalu. Hari ini kita hanya perlu MEMBACA!

No comments: