Linimasa

Saturday, December 27, 2014

Drama Bathin

Sebelum kata menyerah dijual dalam penjara bathin. Maka, kuatlah dengan tenang. Terbangkan rasa-rasa yang tak lagi berfungsi demi mencegah kerusakan hati. 

No comments: