Linimasa

Monday, November 3, 2014

Senin di Hari Sama

Hariku dan sepucuk harapan baru.
Kesempatan datang tanpa diminta.
Terima kasih ketulusan.
Mawar putih tak boleh terluka. 
Semangat ini paling luar biasa. 

No comments: