Linimasa

Thursday, September 25, 2014

Mata Sore

Sore tak boleh sia-sia. Jadi biarkan ia menangis ditutupi dua kaca. Kiri-kanan yang telah menyaksikan suka dan dukanya. Selain hati, mata tetap melihat.

No comments: