Linimasa

Monday, March 12, 2012

Surat-surat(an)

"Jangan pernah bersedih, ketika semua orang tahu: Aku mencintaimu!" Hadir, berkeluh kesah berirama, bernada, aku, kamu...

No comments: